Celebrities starting with Y
Highest gay rating
 1. Yann Barthès 66% gay - 153 votes
 2. Yani Tseng 66% gay - 127 votes
 3. Yuri van Gelde 64% gay - 52 votes
 4. Yoann Lemoine 61% gay - 136 votes
 5. Yanni 59% gay - 317 votes
 6. Yuzuru Hanyu 59% gay - 572 votes
 7. Yu Darvish 58% gay - 54 votes
 8. Yannick Renier 58% gay - 32 votes
 9. Yahel Castillo 56% gay - 39 votes
 10. Yoshikazu Kota 55% gay - 34 votes
 11. Yunho 55% gay - 133 votes
 12. Yves Pelletier 54% gay - 44 votes
 13. Yadier Molina 52% gay - 53 votes
 14. Yes-R 52% gay - 35 votes
 15. Yousef (Joe) S 49% gay - 17 votes
 16. Yeon Woo-jin 49% gay - 66 votes
 17. Yannick Noah 49% gay - 34 votes
 18. Yaroslava Shve 49% gay - 26 votes
 19. Yvan Cournoyer 48% gay - 21 votes
 20. Yotam Ottoleng 48% gay - 35 votes
 21. Yon González 47% gay - 36 votes
 22. YG (rapper) 47% gay - 299 votes
 23. Yaxeni Oriquen 47% gay - 18 votes
 24. Yoo Ah-in 46% gay - 43 votes
 25. Yo-Yo Ma 44% gay - 32 votes
 26. Yash Chopra 43% gay - 18 votes
 27. Young Rome 42% gay - 18 votes
 28. Youssou N'Dour 42% gay - 12 votes
 29. Yaşar Kurt 42% gay - 12 votes
 30. Yusuf Estes 41% gay - 15 votes
 31. Ya Kid K 41% gay - 31 votes
 32. Yann David 41% gay - 15 votes
 33. Yılmaz Erdoğ 41% gay - 17 votes
 34. Yasmin Vossoug 41% gay - 12 votes
 35. Yogi (actor) 40% gay - 20 votes
 36. Yasunori Mitsu 40% gay - 18 votes
 37. Yves Larock 39% gay - 23 votes
 38. Yuya Matsushit 39% gay - 64 votes
 39. Yuri (Korean s 39% gay - 25 votes
 40. Yvette Bova 39% gay - 26 votes
 41. Yoshiya Minami 39% gay - 37 votes
 42. Yann Martel 39% gay - 22 votes
 43. Yohan Blake 39% gay - 18 votes
 44. Yarone Zober 39% gay - 22 votes
 45. Yoo Seung-ho 39% gay - 53 votes
 46. Yoon Eun-hye 39% gay - 23 votes
 47. Yani 39% gay - 25 votes
 48. Yoon Sang-hyun 38% gay - 35 votes
 49. YZ (rapper) 38% gay - 13 votes
 50. Yolanda Andrad 38% gay - 21 votes
Lowest gay rating
 1. Yahya Jammeh 36% gay - 36 votes
 2. Yeng Constant 37% gay - 19 votes
 3. Yu Shirota 37% gay - 35 votes
 4. Yul Brynner 37% gay - 209 votes
 5. Yuvraaj Paras 37% gay - 18 votes
 6. YZ (rapper) 38% gay - 13 votes
 7. Yoon Sang-hyu 38% gay - 35 votes
 8. Yolanda Andra 38% gay - 21 votes
 9. Yuri (Korean 39% gay - 25 votes
 10. Yohan Blake 39% gay - 18 votes
 11. Yoo Seung-ho 39% gay - 53 votes
 12. Yoon Eun-hye 39% gay - 23 votes
 13. Yoshiya Minam 39% gay - 37 votes
 14. Yvette Bova 39% gay - 26 votes
 15. Yves Larock 39% gay - 23 votes
 16. Yuya Matsushi 39% gay - 64 votes
 17. Yarone Zober 39% gay - 22 votes
 18. Yani 39% gay - 25 votes
 19. Yann Martel 39% gay - 22 votes
 20. Yasunori Mits 40% gay - 18 votes
 21. Yogi (actor) 40% gay - 20 votes
 22. Ya Kid K 41% gay - 31 votes
 23. Yusuf Estes 41% gay - 15 votes
 24. Yann David 41% gay - 15 votes
 25. Yasmin Vossou 41% gay - 12 votes
 26. Yılmaz Erdo 41% gay - 17 votes
 27. Young Rome 42% gay - 18 votes
 28. Yaşar Kurt 42% gay - 12 votes
 29. Youssou N'Dou 42% gay - 12 votes
 30. Yash Chopra 43% gay - 18 votes
 31. Yo-Yo Ma 44% gay - 32 votes
 32. Yoo Ah-in 46% gay - 43 votes
 33. YG (rapper) 47% gay - 299 votes
 34. Yaxeni Orique 47% gay - 18 votes
 35. Yon González 47% gay - 36 votes
 36. Yvan Cournoye 48% gay - 21 votes
 37. Yotam Ottolen 48% gay - 35 votes
 38. Yannick Noah 49% gay - 34 votes
 39. Yousef (Joe) 49% gay - 17 votes
 40. Yeon Woo-jin 49% gay - 66 votes
 41. Yaroslava Shv 49% gay - 26 votes
 42. Yes-R 52% gay - 35 votes
 43. Yadier Molina 52% gay - 53 votes
 44. Yves Pelletie 54% gay - 44 votes
 45. Yunho 55% gay - 133 votes
 46. Yoshikazu Kot 55% gay - 34 votes
 47. Yahel Castill 56% gay - 39 votes
 48. Yannick Renie 58% gay - 32 votes
 49. Yu Darvish 58% gay - 54 votes
 50. Yuzuru Hanyu 59% gay - 572 votes


Top 100 most votes
  1. Yuzuru Hanyu 572 votes
  2. Yanni 317 votes
  3. YG (rapper) 299 votes
  4. Yul Brynner 209 votes
  5. Yann Barthès 153 votes
  6. Yoann Lemoine 136 votes
  7. Yunho 133 votes
  8. Yani Tseng 127 votes
  9. Yeon Woo-jin 66 votes
  10. Yuya Matsushita 64 votes
  11. Yu Darvish 54 votes
  12. Yoo Seung-ho 53 votes
  13. Yadier Molina 53 votes
  14. Yuri van Gelder 52 votes
  15. Yves Pelletier 44 votes
  16. Yoo Ah-in 43 votes
  17. Yahel Castillo 39 votes
  18. Yoshiya Minami 37 votes
  19. Yon González 36 votes
  20. Yahya Jammeh 36 votes
  21. Yu Shirota 35 votes
  22. Yotam Ottolenghi 35 votes
  23. Yoon Sang-hyun 35 votes
  24. Yes-R 35 votes
  25. Yoshikazu Kotani 34 votes
  26. Yannick Noah 34 votes
  27. Yo-Yo Ma 32 votes
  28. Yannick Renier 32 votes
  29. Ya Kid K 31 votes
  30. Yaroslava Shvedova 26 votes
  31. Yvette Bova 26 votes
  32. Yani 25 votes
  33. Yuri (Korean singer) 25 votes
  34. Yoon Eun-hye 23 votes
  35. Yves Larock 23 votes
  36. Yarone Zober 22 votes
  37. Yann Martel 22 votes
  38. Yolanda Andrade 21 votes
  39. Yvan Cournoyer 21 votes
  40. Yogi (actor) 20 votes
  41. Yeng Constantino 19 votes
  42. Yasunori Mitsuda 18 votes
  43. Young Rome 18 votes
  44. Yaxeni Oriquen 18 votes
  45. Yohan Blake 18 votes
  46. Yash Chopra 18 votes
  47. Yuvraaj Parashar 18 votes
  48. Yılmaz Erdoğan 17 votes
  49. Yousef (Joe) Sweid 17 votes
  50. Yusuf Estes 15 votes
  51. Yann David 15 votes
  52. YZ (rapper) 13 votes
  53. Yasmin Vossoughian 12 votes
  54. Youssou N'Dour 12 votes
  55. Yaşar Kurt 12 votes
  56. Y-Love 5 votes
  57. Yash Gera 5 votes
  58. Yūsuke Iseya 5 votes
  59. Yuna (singer) 5 votes
  60. Yannick (rapper) 5 votes
  61. Yuri (Mexican singer 5 votes
  62. Yuri (Japanese singe 4 votes
  63. Yves Béhar 4 votes
  64. Yona Metzger 4 votes
  65. Yuki (singer) 4 votes
  66. You (actress) 4 votes
  67. Youp van 't Hek 4 votes
  68. Yvette Cooper 4 votes
  69. Yannick Jauzion 4 votes
  70. Yann Arthus-Bertrand 4 votes
  71. Yasir Naqvi 4 votes
  72. Young B. 3 votes
  73. Yves Leterme 3 votes
  74. Yulia Savicheva 3 votes
  75. Yash Pal 3 votes
  76. Yayoi Kusama 3 votes
  77. Yasmina Khadra 3 votes
  78. Yakkun Sakurazuka 3 votes
  79. Young Cartoon 3 votes
  80. Young De 3 votes
  81. Yuichi Hibi 3 votes
  82. Yui (singer) 3 votes
  83. Ysa Ferrer 3 votes
  84. Yoweri Museveni 3 votes
  85. Yuki Maeda 3 votes
  86. Yousra 3 votes
  87. Yuji Horii 3 votes
  88. Yasumasa Morimura 3 votes
  89. Yury Luzhkov 3 votes
  90. Yara Sofia 3 votes
  91. YolanDa Brown 3 votes
  92. Yolanda del Río 3 votes
  93. Yaron Brook 3 votes
  94. Yingluck Shinawatra 3 votes
  95. Yoani Sánchez 3 votes
  96. Yvonne Murray 3 votes
  97. Yves Engler 3 votes
  98. Yoko Shimada 3 votes
  99. Yeshe Choesang 3 votes
  100. Yuri Baluyevsky 3 votes