Celebrities starting with Y
Highest gay rating
 1. Yann Barthès 66% gay - 162 votes
 2. Yani Tseng 66% gay - 129 votes
 3. Yuri van Gelde 63% gay - 53 votes
 4. Yoann Lemoine 61% gay - 137 votes
 5. Yanni 59% gay - 319 votes
 6. Yuzuru Hanyu 59% gay - 588 votes
 7. Yu Darvish 58% gay - 55 votes
 8. Yadier Molina 56% gay - 57 votes
 9. Yahel Castillo 56% gay - 39 votes
 10. Yannick Renier 56% gay - 33 votes
 11. Yunho 55% gay - 133 votes
 12. Yoshikazu Kota 55% gay - 34 votes
 13. Yves Pelletier 54% gay - 44 votes
 14. Yes-R 53% gay - 36 votes
 15. Yousef (Joe) S 51% gay - 18 votes
 16. Yannick Noah 50% gay - 35 votes
 17. Yeon Woo-jin 49% gay - 70 votes
 18. Yaroslava Shve 49% gay - 26 votes
 19. Yon González 48% gay - 37 votes
 20. Yotam Ottoleng 48% gay - 35 votes
 21. Yvan Cournoyer 48% gay - 21 votes
 22. Yaxeni Oriquen 47% gay - 18 votes
 23. YG (rapper) 47% gay - 302 votes
 24. Yoo Ah-in 46% gay - 43 votes
 25. Yo-Yo Ma 43% gay - 33 votes
 26. Yash Chopra 43% gay - 18 votes
 27. Youssou N'Dour 42% gay - 12 votes
 28. Young Rome 42% gay - 18 votes
 29. Yaşar Kurt 42% gay - 12 votes
 30. Yusuf Estes 41% gay - 15 votes
 31. Yılmaz Erdoğ 41% gay - 17 votes
 32. Yoo Seung-ho 41% gay - 55 votes
 33. Yasmin Vossoug 41% gay - 12 votes
 34. Yann David 41% gay - 15 votes
 35. Ya Kid K 41% gay - 31 votes
 36. Yves Larock 41% gay - 24 votes
 37. Yasunori Mitsu 40% gay - 18 votes
 38. Yogi (actor) 40% gay - 20 votes
 39. Yuya Matsushit 40% gay - 65 votes
 40. Yuri (Korean s 39% gay - 25 votes
 41. Yvette Bova 39% gay - 26 votes
 42. Yoshiya Minami 39% gay - 37 votes
 43. Yoon Eun-hye 39% gay - 23 votes
 44. Yohan Blake 39% gay - 18 votes
 45. Yani 39% gay - 25 votes
 46. Yann Martel 39% gay - 22 votes
 47. Yarone Zober 39% gay - 22 votes
 48. YZ (rapper) 38% gay - 13 votes
 49. Yoon Sang-hyun 38% gay - 35 votes
 50. Yolanda Andrad 38% gay - 21 votes
Lowest gay rating
 1. Yahya Jammeh 36% gay - 36 votes
 2. Yu Shirota 36% gay - 36 votes
 3. Yeng Constant 37% gay - 19 votes
 4. Yuvraaj Paras 37% gay - 18 votes
 5. Yul Brynner 37% gay - 210 votes
 6. Yoon Sang-hyu 38% gay - 35 votes
 7. Yolanda Andra 38% gay - 21 votes
 8. YZ (rapper) 38% gay - 13 votes
 9. Yoshiya Minam 39% gay - 37 votes
 10. Yoon Eun-hye 39% gay - 23 votes
 11. Yohan Blake 39% gay - 18 votes
 12. Yuri (Korean 39% gay - 25 votes
 13. Yvette Bova 39% gay - 26 votes
 14. Yann Martel 39% gay - 22 votes
 15. Yani 39% gay - 25 votes
 16. Yarone Zober 39% gay - 22 votes
 17. Yuya Matsushi 40% gay - 65 votes
 18. Yasunori Mits 40% gay - 18 votes
 19. Yogi (actor) 40% gay - 20 votes
 20. Yusuf Estes 41% gay - 15 votes
 21. Yılmaz Erdo 41% gay - 17 votes
 22. Yoo Seung-ho 41% gay - 55 votes
 23. Yann David 41% gay - 15 votes
 24. Ya Kid K 41% gay - 31 votes
 25. Yves Larock 41% gay - 24 votes
 26. Yasmin Vossou 41% gay - 12 votes
 27. Young Rome 42% gay - 18 votes
 28. Yaşar Kurt 42% gay - 12 votes
 29. Youssou N'Dou 42% gay - 12 votes
 30. Yo-Yo Ma 43% gay - 33 votes
 31. Yash Chopra 43% gay - 18 votes
 32. Yoo Ah-in 46% gay - 43 votes
 33. Yaxeni Orique 47% gay - 18 votes
 34. YG (rapper) 47% gay - 302 votes
 35. Yvan Cournoye 48% gay - 21 votes
 36. Yotam Ottolen 48% gay - 35 votes
 37. Yon González 48% gay - 37 votes
 38. Yeon Woo-jin 49% gay - 70 votes
 39. Yaroslava Shv 49% gay - 26 votes
 40. Yannick Noah 50% gay - 35 votes
 41. Yousef (Joe) 51% gay - 18 votes
 42. Yes-R 53% gay - 36 votes
 43. Yves Pelletie 54% gay - 44 votes
 44. Yoshikazu Kot 55% gay - 34 votes
 45. Yunho 55% gay - 133 votes
 46. Yannick Renie 56% gay - 33 votes
 47. Yahel Castill 56% gay - 39 votes
 48. Yadier Molina 56% gay - 57 votes
 49. Yu Darvish 58% gay - 55 votes
 50. Yuzuru Hanyu 59% gay - 588 votes


Top 100 most votes
  1. Yuzuru Hanyu 588 votes
  2. Yanni 319 votes
  3. YG (rapper) 302 votes
  4. Yul Brynner 210 votes
  5. Yann Barthès 162 votes
  6. Yoann Lemoine 137 votes
  7. Yunho 133 votes
  8. Yani Tseng 129 votes
  9. Yeon Woo-jin 70 votes
  10. Yuya Matsushita 65 votes
  11. Yadier Molina 57 votes
  12. Yoo Seung-ho 55 votes
  13. Yu Darvish 55 votes
  14. Yuri van Gelder 53 votes
  15. Yves Pelletier 44 votes
  16. Yoo Ah-in 43 votes
  17. Yahel Castillo 39 votes
  18. Yon González 37 votes
  19. Yoshiya Minami 37 votes
  20. Yu Shirota 36 votes
  21. Yahya Jammeh 36 votes
  22. Yes-R 36 votes
  23. Yotam Ottolenghi 35 votes
  24. Yoon Sang-hyun 35 votes
  25. Yannick Noah 35 votes
  26. Yoshikazu Kotani 34 votes
  27. Yannick Renier 33 votes
  28. Yo-Yo Ma 33 votes
  29. Ya Kid K 31 votes
  30. Yvette Bova 26 votes
  31. Yaroslava Shvedova 26 votes
  32. Yuri (Korean singer) 25 votes
  33. Yani 25 votes
  34. Yves Larock 24 votes
  35. Yoon Eun-hye 23 votes
  36. Yarone Zober 22 votes
  37. Yann Martel 22 votes
  38. Yolanda Andrade 21 votes
  39. Yvan Cournoyer 21 votes
  40. Yogi (actor) 20 votes
  41. Yeng Constantino 19 votes
  42. Yasunori Mitsuda 18 votes
  43. Young Rome 18 votes
  44. Yaxeni Oriquen 18 votes
  45. Yohan Blake 18 votes
  46. Yousef (Joe) Sweid 18 votes
  47. Yash Chopra 18 votes
  48. Yuvraaj Parashar 18 votes
  49. Yılmaz Erdoğan 17 votes
  50. Yusuf Estes 15 votes
  51. Yann David 15 votes
  52. YZ (rapper) 13 votes
  53. Yasmin Vossoughian 12 votes
  54. Youssou N'Dour 12 votes
  55. Yaşar Kurt 12 votes
  56. Y-Love 5 votes
  57. Yash Gera 5 votes
  58. Yūsuke Iseya 5 votes
  59. Yuna (singer) 5 votes
  60. Yannick (rapper) 5 votes
  61. Yuri (Mexican singer 5 votes
  62. Yuri (Japanese singe 4 votes
  63. Yves Béhar 4 votes
  64. Yona Metzger 4 votes
  65. Yuki (singer) 4 votes
  66. You (actress) 4 votes
  67. Youp van 't Hek 4 votes
  68. Yvette Cooper 4 votes
  69. Yannick Jauzion 4 votes
  70. Yasir Naqvi 4 votes
  71. Yann Arthus-Bertrand 4 votes
  72. Yeshe Choesang 3 votes
  73. Yury Luzhkov 3 votes
  74. Yaron Brook 3 votes
  75. Yash Pal 3 votes
  76. Yuji Horii 3 votes
  77. Yasumasa Morimura 3 votes
  78. Yayoi Kusama 3 votes
  79. Young De 3 votes
  80. Young Cartoon 3 votes
  81. Yves Engler 3 votes
  82. Yakkun Sakurazuka 3 votes
  83. Yves Leterme 3 votes
  84. Yousra 3 votes
  85. Yolanda del Río 3 votes
  86. YolanDa Brown 3 votes
  87. Yuichi Hibi 3 votes
  88. Yui (singer) 3 votes
  89. Yvonne Murray 3 votes
  90. Yoani Sánchez 3 votes
  91. Yuki Maeda 3 votes
  92. Yara Sofia 3 votes
  93. Yingluck Shinawatra 3 votes
  94. Young B. 3 votes
  95. Yuri Baluyevsky 3 votes
  96. Ysa Ferrer 3 votes
  97. Yoweri Museveni 3 votes
  98. Yoko Shimada 3 votes
  99. Yasmina Khadra 3 votes
  100. Yulia Savicheva 3 votes