Celebrities starting with Y
Highest gay rating
 1. Yann Barthès 67% gay - 156 votes
 2. Yani Tseng 66% gay - 128 votes
 3. Yuri van Gelde 64% gay - 52 votes
 4. Yoann Lemoine 61% gay - 136 votes
 5. Yuzuru Hanyu 59% gay - 576 votes
 6. Yanni 59% gay - 318 votes
 7. Yu Darvish 58% gay - 55 votes
 8. Yahel Castillo 56% gay - 39 votes
 9. Yannick Renier 56% gay - 33 votes
 10. Yunho 55% gay - 133 votes
 11. Yoshikazu Kota 55% gay - 34 votes
 12. Yves Pelletier 54% gay - 44 votes
 13. Yadier Molina 53% gay - 56 votes
 14. Yes-R 52% gay - 35 votes
 15. Yousef (Joe) S 51% gay - 18 votes
 16. Yannick Noah 49% gay - 34 votes
 17. Yaroslava Shve 49% gay - 26 votes
 18. Yon González 48% gay - 37 votes
 19. Yeon Woo-jin 48% gay - 69 votes
 20. Yotam Ottoleng 48% gay - 35 votes
 21. Yvan Cournoyer 48% gay - 21 votes
 22. Yaxeni Oriquen 47% gay - 18 votes
 23. YG (rapper) 47% gay - 301 votes
 24. Yoo Ah-in 46% gay - 43 votes
 25. Yo-Yo Ma 43% gay - 33 votes
 26. Yash Chopra 43% gay - 18 votes
 27. Young Rome 42% gay - 18 votes
 28. Yaşar Kurt 42% gay - 12 votes
 29. Youssou N'Dour 42% gay - 12 votes
 30. Ya Kid K 41% gay - 31 votes
 31. Yann David 41% gay - 15 votes
 32. Yves Larock 41% gay - 24 votes
 33. Yılmaz Erdoğ 41% gay - 17 votes
 34. Yasmin Vossoug 41% gay - 12 votes
 35. Yusuf Estes 41% gay - 15 votes
 36. Yoo Seung-ho 40% gay - 54 votes
 37. Yogi (actor) 40% gay - 20 votes
 38. Yasunori Mitsu 40% gay - 18 votes
 39. Yvette Bova 39% gay - 26 votes
 40. Yuri (Korean s 39% gay - 25 votes
 41. Yuya Matsushit 39% gay - 64 votes
 42. Yoshiya Minami 39% gay - 37 votes
 43. Yoon Eun-hye 39% gay - 23 votes
 44. Yohan Blake 39% gay - 18 votes
 45. Yani 39% gay - 25 votes
 46. Yann Martel 39% gay - 22 votes
 47. Yarone Zober 39% gay - 22 votes
 48. YZ (rapper) 38% gay - 13 votes
 49. Yoon Sang-hyun 38% gay - 35 votes
 50. Yolanda Andrad 38% gay - 21 votes
Lowest gay rating
 1. Yu Shirota 36% gay - 36 votes
 2. Yahya Jammeh 36% gay - 36 votes
 3. Yeng Constant 37% gay - 19 votes
 4. Yul Brynner 37% gay - 209 votes
 5. Yuvraaj Paras 37% gay - 18 votes
 6. YZ (rapper) 38% gay - 13 votes
 7. Yoon Sang-hyu 38% gay - 35 votes
 8. Yolanda Andra 38% gay - 21 votes
 9. Yuri (Korean 39% gay - 25 votes
 10. Yohan Blake 39% gay - 18 votes
 11. Yoon Eun-hye 39% gay - 23 votes
 12. Yoshiya Minam 39% gay - 37 votes
 13. Yvette Bova 39% gay - 26 votes
 14. Yuya Matsushi 39% gay - 64 votes
 15. Yann Martel 39% gay - 22 votes
 16. Yarone Zober 39% gay - 22 votes
 17. Yani 39% gay - 25 votes
 18. Yogi (actor) 40% gay - 20 votes
 19. Yasunori Mits 40% gay - 18 votes
 20. Yoo Seung-ho 40% gay - 54 votes
 21. Yılmaz Erdo 41% gay - 17 votes
 22. Yusuf Estes 41% gay - 15 votes
 23. Ya Kid K 41% gay - 31 votes
 24. Yasmin Vossou 41% gay - 12 votes
 25. Yves Larock 41% gay - 24 votes
 26. Yann David 41% gay - 15 votes
 27. Young Rome 42% gay - 18 votes
 28. Yaşar Kurt 42% gay - 12 votes
 29. Youssou N'Dou 42% gay - 12 votes
 30. Yo-Yo Ma 43% gay - 33 votes
 31. Yash Chopra 43% gay - 18 votes
 32. Yoo Ah-in 46% gay - 43 votes
 33. YG (rapper) 47% gay - 301 votes
 34. Yaxeni Orique 47% gay - 18 votes
 35. Yvan Cournoye 48% gay - 21 votes
 36. Yotam Ottolen 48% gay - 35 votes
 37. Yon González 48% gay - 37 votes
 38. Yeon Woo-jin 48% gay - 69 votes
 39. Yannick Noah 49% gay - 34 votes
 40. Yaroslava Shv 49% gay - 26 votes
 41. Yousef (Joe) 51% gay - 18 votes
 42. Yes-R 52% gay - 35 votes
 43. Yadier Molina 53% gay - 56 votes
 44. Yves Pelletie 54% gay - 44 votes
 45. Yunho 55% gay - 133 votes
 46. Yoshikazu Kot 55% gay - 34 votes
 47. Yahel Castill 56% gay - 39 votes
 48. Yannick Renie 56% gay - 33 votes
 49. Yu Darvish 58% gay - 55 votes
 50. Yuzuru Hanyu 59% gay - 576 votes


Top 100 most votes
  1. Yuzuru Hanyu 576 votes
  2. Yanni 318 votes
  3. YG (rapper) 301 votes
  4. Yul Brynner 209 votes
  5. Yann Barthès 156 votes
  6. Yoann Lemoine 136 votes
  7. Yunho 133 votes
  8. Yani Tseng 128 votes
  9. Yeon Woo-jin 69 votes
  10. Yuya Matsushita 64 votes
  11. Yadier Molina 56 votes
  12. Yu Darvish 55 votes
  13. Yoo Seung-ho 54 votes
  14. Yuri van Gelder 52 votes
  15. Yves Pelletier 44 votes
  16. Yoo Ah-in 43 votes
  17. Yahel Castillo 39 votes
  18. Yon González 37 votes
  19. Yoshiya Minami 37 votes
  20. Yu Shirota 36 votes
  21. Yahya Jammeh 36 votes
  22. Yotam Ottolenghi 35 votes
  23. Yoon Sang-hyun 35 votes
  24. Yes-R 35 votes
  25. Yoshikazu Kotani 34 votes
  26. Yannick Noah 34 votes
  27. Yo-Yo Ma 33 votes
  28. Yannick Renier 33 votes
  29. Ya Kid K 31 votes
  30. Yaroslava Shvedova 26 votes
  31. Yvette Bova 26 votes
  32. Yani 25 votes
  33. Yuri (Korean singer) 25 votes
  34. Yves Larock 24 votes
  35. Yoon Eun-hye 23 votes
  36. Yarone Zober 22 votes
  37. Yann Martel 22 votes
  38. Yolanda Andrade 21 votes
  39. Yvan Cournoyer 21 votes
  40. Yogi (actor) 20 votes
  41. Yeng Constantino 19 votes
  42. Yasunori Mitsuda 18 votes
  43. Young Rome 18 votes
  44. Yaxeni Oriquen 18 votes
  45. Yohan Blake 18 votes
  46. Yousef (Joe) Sweid 18 votes
  47. Yash Chopra 18 votes
  48. Yuvraaj Parashar 18 votes
  49. Yılmaz Erdoğan 17 votes
  50. Yusuf Estes 15 votes
  51. Yann David 15 votes
  52. YZ (rapper) 13 votes
  53. Yasmin Vossoughian 12 votes
  54. Youssou N'Dour 12 votes
  55. Yaşar Kurt 12 votes
  56. Y-Love 5 votes
  57. Yash Gera 5 votes
  58. Yūsuke Iseya 5 votes
  59. Yuna (singer) 5 votes
  60. Yannick (rapper) 5 votes
  61. Yuri (Mexican singer 5 votes
  62. Yuri (Japanese singe 4 votes
  63. Yves Béhar 4 votes
  64. Yona Metzger 4 votes
  65. Yuki (singer) 4 votes
  66. You (actress) 4 votes
  67. Youp van 't Hek 4 votes
  68. Yvette Cooper 4 votes
  69. Yannick Jauzion 4 votes
  70. Yasir Naqvi 4 votes
  71. Yann Arthus-Bertrand 4 votes
  72. Yeshe Choesang 3 votes
  73. Yury Luzhkov 3 votes
  74. Yaron Brook 3 votes
  75. Yash Pal 3 votes
  76. Yuji Horii 3 votes
  77. Yasumasa Morimura 3 votes
  78. Yayoi Kusama 3 votes
  79. Young De 3 votes
  80. Young Cartoon 3 votes
  81. Yves Engler 3 votes
  82. Yakkun Sakurazuka 3 votes
  83. Yves Leterme 3 votes
  84. Yousra 3 votes
  85. Yolanda del Río 3 votes
  86. YolanDa Brown 3 votes
  87. Yuichi Hibi 3 votes
  88. Yui (singer) 3 votes
  89. Yvonne Murray 3 votes
  90. Yoani Sánchez 3 votes
  91. Yuki Maeda 3 votes
  92. Yara Sofia 3 votes
  93. Yingluck Shinawatra 3 votes
  94. Young B. 3 votes
  95. Yuri Baluyevsky 3 votes
  96. Ysa Ferrer 3 votes
  97. Yoweri Museveni 3 votes
  98. Yoko Shimada 3 votes
  99. Yasmina Khadra 3 votes
  100. Yulia Savicheva 3 votes